Mikä on henkisen hyvinvointisi taso?

Testaa se MHQ-arvioinnilla.
Kysely on nimetön ja kestää enintään 15 minuuttia.

Aloita

What is your Mental Wellbeing Score
Vaihda kieltä

Sinun on oltava vähintään 18-vuotias voidaksesi osallistua tähän arviointiin. Emme kerää tietoja, joista henkilöllisyys olisi selvästi tunnistettavissa. Voit lukea tietosuojakäytäntömme täältä. Vastauksesi on osa maailmanlaajuista Global Mind Project -hanketta (aiemmin Mental Health Million Project), joka tarjoaa tietoa maailman väestön henkisestä hyvinvoinnista.

MITÄ HENKINEN HYVINVOINTI ON JA MITÄ MHQ KERTOO?

Henkinen hyvinvointi tarkoittaa kykyä selviytyä elämästä ja sen erilaisista rasituksista ja haasteista. MHQ antaa siis kuvan omasta näkemyksestäsi henkisen toimintakykysi eri ulottuvuuksista, jotka määrittävät henkisen hyvinvointisi. Se ei ole onnellisuuden tai elämäntyytyväisyyden mittari. Voit esimerkiksi kokea elämässäsi hyvin vaikeita tai ikäviä tilanteita, mutta sinulla voi kuitenkin olla kaikki valmiudet selviytyä niistä parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin henkinen hyvinvointi on korkealla tasolla.

MHQ-PISTEMÄÄRÄSI JA RAPORTTISI

82

MHQ-kokonaispistemäärä

Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, MHQ-mittari antaa sinulle automaattisesti yhteenlasketun henkistä hyvinvointia kuvaavan pistemäärän. Voit myös tilata sähköpostitse vapaavalintaisen raportin, joka sisältää kuusi eri mielenterveyden osa-aluetta sekä niihin liittyvät selitykset ja suositukset.

Your Mhq Score and Report

Pistemäärät kaikilla henkisen hyvinvoinnin kuudella eri ulottuvuudella

Scores across 6 dimensions of mental health

Henkisen hyvinvoinnin kuusi ulottuvuutta MHQ-kyselyssä

Mood and Outlook

Mieliala ja tulevaisuuden näkymät: Kykysi hallita ja säädellä tunteitasi tehokkaasti ja suhtautua tulevaisuuteen myönteisesti tai rakentavasti.

Social Self

Sosiaalinen itsetunto: Millä tavoin olet vuorovaikutuksessa muiden kanssa, miten suhtaudut heihin ja koet itsesi suhteessa muihin.

Drive and Motivation

Tarmo ja motivaatio: Kykysi työskennellä haluamiesi tavoitteiden saavuttamiseksi ja ryhtyä toimeen; kykyäsi toimia pitkäjänteisesti ja toteuttaa päivittäisiä toimia.

Cognition

Tietoisuus: Kykysi suorittaa perustason älyllisiä toimintoja, hahmottaa monimutkaisia tapahtumia ja tilanteita sekä tarkastella ajatuksiasi ja käyttäytymistäsi pidemmän aikavälin kannalta.

Adaptability & Resilience

Sopeutumiskyky ja joustavuus: Kykysi muuttaa käyttäytymistäsi ja näkemystäsi muuttuvien olosuhteiden mukaan ja selviytyä kohtaamistasi haasteista ja takaiskuista.

Mind-Body Connection

Mielen ja kehon välinen suhde: Mielen ja kehon välisen tasapainon säätely.

MHQ-pistemääräsi