Blogi

Understanding Mood and Outlook

Mielialan ja tulevaisuuden näkymien ymmärtäminen

Se, miten käsittelemme tunteitamme ja takaiskuja, vaikuttaa yleiseen hyvinvointiimme ja elämänasenteeseemme.

Olemme kaikki tavanneet tai tunteneet henkilöitä, jotka eivät koskaan tunnu lannistuvan. Vaikka he kohtaisivat kuinka kauheita tilanteita tahansa, he jatkavat tavoitteidensa saavuttelemista vaikuttamatta lannistuneilta. He saattavat kuitenkin käydä läpi suuremman määrän vaikeuksia kuin mitä pystymme edes kuvittelemaan, mutta he saattavat myös omata sellaisen luontaisen kestävyyden, joka puskee heitä eteenpäin.

Kaikki meistä kokee ajoittain mielialan vaihteluja. Vuorokaudenaika, nälkä tai väsymys tai erimielisyys läheisen kanssa voivat kaikki vaikuttaa siihen, miltä meistä tuntuu. Yleinen mielentilamme riippuu myös siitä, miten hallitsemme tällaisia pieniä ja suuria elämäntilanteita ja niihin liittyviä tunteita. Myös elämänkatsomuksemme on sidoksissa tunteisiimme, ja se vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme tulevaisuuteen tai maailmaan yleensä.

Yhdessä nämä muodostavat mielialan ja tulevaisuudennäkymien osa-alueen Mental Health Million MHQ-kyselyssä (henkisen hyvinvoinnin mittari). Vaikka tunteet ovat luonnollisia ja hyödyllisiä, joidenkin ihmisten on helpompi säädellä tunteitaan ja käyttäytymistään kuin toisten. Tasapainoisen mielentilan ja tulevaisuudennäkymien MHQ-pistemäärän omaavat henkilöt ovat kykeneviä tekemään seuraavia asioita:

  • Hallitsemaan käyttäytymistään ja reaktioitaan myös voimakkaiden tunteiden vallitessa ja reagoimaan rauhallisesti stressaaviin tilanteisiin.
  • Olla optimistisia ja luoda pettymyksille positiivisia merkityksiä tai suhtautua pettymyksiin myönteisemmin.
  • Toipumaan takaiskujen jälkeen.

Heikomman pistemäärän mielentilan ja tulevaisuudennäkymien suhteen saaneet saattavat:

  • Kokea säännöllisesti pelkoja, huolta, ahdistusta tai paniikkia.
  • Kokea, että heidän on vaikea hallita tunteitaan tai tuntevat usein olevansa niiden vallassa.
  • Potea usein fyysisiä oireita, kuten vatsavaivoja, tai somaattisista ongelmia, kuten usein toistuvia sairastumisia, joille ei ole selvää syytä.
  • Syyttää itseään asioista, jotka eivät ole heidän syytään.

Mielialaan ja tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat tekijät

Lukuisat asiat voivat vaikuttaa mielialaan ja tulevaisuuden näkymiin. Biologiset ja geneettiset tekijät, ydinpersoonallisuutemme, suhteet perheeseen tai ikätovereihin, elinympäristömme, elämänkokemuksemme ja maailman ajankohtaiset tapahtumat vaikuttavat kaikki olennaisesti.

Se, miten käsittelemme tunteitamme ja miten suhtaudumme maailmaan, vaikuttaa kaikkiin muihin elämänalueisiin. Jos tunnet itsesi jatkuvasti masentuneeksi, on epätodennäköisempää, että pyrkisit tavoittelemaan elämäntavoitteitasi tai että sinulla edes olisi niitä. Jos tunteiden hallitseminen tuottaa usein vaikeuksia, saatat vahingoittaa ihmissuhteitasi tai kärsit vaikeuksista vastuun kantamisessa. Jatkuva stressaantuneisuus voi myös altistaa fyysisille terveysongelmille.

Vastaavasti kyky selviytyä elämän ylä- ja alamäistä osoittaa sietokykyä. Vaikka elämässä koettaisiinkin pettymyksiä, korkeamman sietokyvyn omaavat pystyvät palaamaan jaloilleen, yrittämään uudelleen ja asettamaan uusia tavoitteita. Jopa tuhoisat tapahtumat voivat lopulta johtaa uusiin elintapoihin, kiitollisuuteen ja siihen, että elämä tuntuu mielekkäämmältä.

Pystyykö pistemääräni muuttamaan?

Onneksi mieliala ja tulevaisuuden näkymät ovat osa-alue, jonka muuttamiseksi on mahdollista tehdä töitä. Jos tuloksesi on korkea ja haluat ylläpitää sitä, suosittelemme, että jatkat itsestäsi huolehtimista. Muista ylläpitää sosiaalisia suhteitasi, jotka toimivat tukena, vaikka se tapahtuisikin etänä, samalla pitäen huolta myös muista hyvinvoinnin osa-alueista.

Voit ylläpitää tai kohottaa kohtalaista mielialaasi ja tulevaisuudennäkymiäsi koskevaa pistemäärääsi harkitsemalla uusien aktiviteettien kokeilemista tai sellaisten vanhojen mielenkiinnon kohteiden ja harrastusten uudelleen aloittamista, jotka tuottavat sinulle iloa ja tyydytystä. Vaihda mahdollisuuksien mukaan fyysistä ympäristöäsi (vaikka vain kävelemällä kerran päivässä) ja tutustu positiivisen ajattelutavan ja mindfulnessin keinoihin. Terapia voi auttaa negatiivisten ajattelumallien tunnistamisessa ja itseäsi koskevien kielteisten uskomusten kyseenalaistamisessa. Paranna tai ylläpidä myös fyysistä kuntoasi terveellisen ruokavalion ja liikunnan avulla, jos mahdollista mieluiten luonnossa. Nämä kaikki yhdessä pystyvät kohentamaan mielialaa ja siten myös tulevaisuuden näkymiä. Ja mikä tärkeintä, nuku riittävästi.

Negatiiviset tulokset tässä kategoriassa saattavat kuvastaa aikaisempia traumoja, vakavia masennusongelmia tai jopa taustalla olevia neurologisia sairauksia, ja ne voivat vaikuttaa sosiaaliseen itsetuntoon sekä tahdonvoimaan ja motivaatioon.

Tämä saattaa myös olla merkki väkivaltaisista tai itsemurha-ajatuksista tai -käyttäytymisestä. Jos koet itsemurhaa, itsensä vahingoittamista tai väkivaltaa koskevia ajatuksia, hakeudu heti avun piiriin. Ota yhteyttä lääkäriisi, psykiatriin tai terapeuttiin ja ota yhteyttä Kriisipuhelimen Itsemurhien ehkäisyn hätänumeroon saadaksesi tukea.

Katso aiheeseen liittyvä artikkeli: Negatiivinen MHQ on merkki siitä, että on syytä hakea apua.

Mieliala ja tulevaisuudennäkymät ovat tärkeimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat elämäämme sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, tuottavat meille iloa ja onnellisuutta ja antavat valmiudet jaksamiseen vastoinkäymisten edessä. Mielialan priorisointi, sen ylläpitäminen tai parantaminen, on tärkeä askel kohti miellyttävää ja myönteistä elämää.