Blogi

Fulfilling our Goals and Dreams Depends on our Drive and Motivation

Tavoitteidemme ja unelmiemme toteuttaminen on kiinni tahdostamme ja motivaatiostamme

Halu ja motivaatio ohjaavat kykyämme saavuttaa tavoitteet. Taustalla olevien ongelmien hallinta ja luontaisten kiinnostuksen kohteiden hyödyntäminen voivat olla avuksi.

Mikä on suurin saavuttamasi tavoite? Osa pystyy vastaamaan tähän kysymykseen hyvinkin nopeasti. Moni saattaa vastata tähän korkeakoulututkinnon suorittamisen, lapsien kasvattamisen tai talon ostamisen. Toiset kokemukset voivat olla vähemmän ilmeisiä, mutta niihin voi kuulua esimerkiksi maratonin loppuunsaattaminen, jonkin instrumentin soiton opettelu tai jonkin elämänvaikeuden, kuten sairauden tai vamman, voittaminen.

Mikään näistä tehtävistä tai tavoitteista ei ole helppo. Ihmiset eivät saavuta niitä yksinkertaisesti elämällä elämäänsä päivästä toiseen ja katsomalla, mitä tapahtuu. Tavoitteen saavuttaminen vaatii mielenkiintoa tai tarvetta, sinnikkyyttä, uteliaisuutta, energiaa ja motivaatiota. Halukkuus ja kyky suorittaa vaiheet kohti näitä tavoitteita muodostavat tahdonvoimamme ja motivaatiomme.

Halu ja motivaatio kuuluvat Mental Health Million MHQ-kyselyssä (henkisen hyvinvoinnin mittari) mitattaviin alaluokkiin. Kun omaat terveen tahdonvoiman ja motivaation, se tarkoittaa, että:

  • Pystyt aloittamaan vaikeita tehtäviä ja toimintoja ja hoitaa ne määrätietoisesti loppuun asti.
  • Olet utelias, kiinnostunut ja innostunut ympäröivästä maailmasta.
  • Voitat haasteet ja häiriötekijät, jotka ovat tavoitteidesi tiellä.

Meillä kaikilla on elämässä tehtäviä, joita emme ole syystä tai toisesta saaneet valmiiksi. Mutta jos tavoitteesi ja projektisi jäävät toistuvasti kesken, saatat kärsiä vähäisestä tahdonvoimasta ja motivaation puutteesta. Joissain tapauksissa seuraavat vaikeudet saattavat vaikuttaa häiritsevästi tahtoon ja motivaatioon:

  • Henkilökohtaiset elämäntilanteet (kuten esimerkiksi ongelmat kotona tai yleiset ongelmat yhteisössänne tai alueellanne)
  • Viimeaikaiset tai aiemmat traumat, jotka aiheuttavat sinulle ahdistusta tai haittaa
  • Fyysiset terveysongelmat, jotka heikentävät huomiokykyä tai aiheuttavat masennusta
  • Riippuvuudet, jotka hallitsevat ajankäyttöäsi, kuten ongelmat päihteiden, videopelien tai uhkapelien kanssa.

Ongelmien ratkaiseminen

Jos kamppailet tahdonvoiman ja motivaation suhteen, saattaa olla hyödyllistä selvittää, mistä on kyse ja miten voisit saada tukea tai auttaa itseäsi. Esimerkiksi monilla masennusongelmista kärsivillä ihmisillä on alhainen motivaatio. Yksi yleisimmistä terapeuttien asiakkailleen esittämistä kysymyksistä onkin “onko kiinnostuksesi vähentynyt asioihin, joista olet aikaisemmin nauttinut?”. Keskusteleminen lääkärin tai terapeutin kanssa tällaisista tunteista voi auttaa selvittämään, mistä on kyse. Tämän jälkeen asiaan puuttuminen on entistä helpompaa.

Muista hyvinvoinnin osa-alueista huolehtiminen voi myös auttaa ongelmien ratkaisemisessa ja motivaation edistämisessä. Mielialalla ja tulevaisuuden näkymillä sekä mielen ja kehon yhteydellä on selvä yhteys esimerkiksi tahdonvoimaan ja motivaatioon.

Jos sait negatiiviset MHQ-pisteet tahdonvoiman tai motivaation osalta, ota yhteyttä lääkäriin tai ammattitaitoiseen terapeuttiin. Ammattilainen voi auttaa sinua arvioimaan tilannetta ja selvittämään, mistä on kyse. Jos sinulla on väkivaltaisia tai itsemurha-ajatuksia, ota yhteyttä oman alueesi hätäkeskukseen, lääkäriin, terapeuttiin tai Kriisipuhelimeen, joka auttaa anonyymisti.

Katso aiheeseen liittyvä artikkeli: Negatiivinen MHQ on merkki siitä, että on syytä hakeutua lääkäriin.

Motivaation ja tahdonvoiman lisääminen

Jos haluat yksinkertaisesti ylläpitää tai parantaa tahdonvoimaasi ja motivaatiotasi, neuvoja on saatavilla runsaasti. Suurin osa itsehoito- ja valmennustoiminnasta on rakennettu juuri tämän käsitteen ympärille.

Monet tutkimukset ovat keskittyneet sisäisen (tai sisäsyntyisen) ja ulkoisen (ulkoatulevan) motivaation tärkeyteen. Kahden positiivista psykologiaa tutkivan tutkijan (Stefano Di Domenico ja Richard Ryan) mukaan ihmiset, jotka ovat motivoituneita sisältäpäin, “sitoutuvat toimintaan, koska pitävät sitä mielenkiintoisena ja luonnostaan tyydyttävänä”. Kun taas ihmiset, jotka ovat ulkoisten tekijöiden motivoimia suorittavat toiminnan, koska he haluavat “saavuttaa palkkion, välttää rangaistuksen tai saavuttaa tietyn arvostetun lopputuloksen”.

Esimerkiksi Saara saattaa olla sisäsyntyisesti motivoitunut opiskelemaan uutta kieltä, koska hän rakastaa kielitiedettä, mutta ulkoisesti motivoitunut menemään sellaiseen työhön, josta hän ei pidä, koska hänen on maksettava laskut. Useimmat asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme sekä sisäistä että ulkoista motivaatiota menestyäksemme elämäntavoitteidemme suhteen, vaikka jotkut ovatkin sitä mieltä, että sisäsyntyinen motivaatio on juuri se, mikä on kestävintä.

Jos haluat parantaa sisäistä motivaatiotasi tylsiksi kokemiesi tehtävien kohdalla, kannattaa kokeilla lyhytaikaisten, vähemmän mieluisten tehtävien yhdistämistä pitkän aikavälin tavoitteisiin. Esimerkiksi ilmestymällä päivittäin inhoamaasi työhön voi auttaa sinua myöhemmin saamaan hyvän suosituksen parempaa työtä varten. Tämän ajatteleminen auttaa siinä vaiheessa, kun kyllästyt tai menetät motivaatiosi työtäsi kohtaan. Vastaavasti hyväksytty suoritus yleissivistävästä aineesta, kuten matematiikasta, voi auttaa suorittamaan loppuun sinulle tärkeän historian tutkinnon, vaikka matematiikan kurssi tuntuisikin täysin epäolennaiselta.

Me kaikki kamppailemme ajoittain motivaation kanssa. Ajoittainen hajamielisyys tai keskittymiskyvyn muutos on normaalia. Jos huomaat kamppailevasi tämän kanssa useammin ja haluaisit nostaa MHQ-pistemäärääsi, taustalla olevien hyvinvointiin liittyvien ongelmien käsittely ja sisäisten motivaationlähteiden tunnistaminen voivat auttaa.