Blogi

The Connection Between our Mental and Physical Health

Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin välinen yhteys

Yhteys mielen ja kehon välillä kuvastaa henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin välillä vallitsevaa yhteyttä. Huolehtimalla itsestämme kokonaisuutena pystymme parantamaan hyvinvointiamme merkittävästi.

Usein mieltä ja kehoa pidetään kahtena erillisenä asiana. Niitä jopa hoidetaan erillisinä, jolloin fyysisten ongelmien vuoksi hakeudutaan lääkärille ja mielenterveysongelmien vuoksi terapeutille. Tutkijat ovat kuitenkin havainneet yhä enemmän yhtäläisyyksiä näiden kahden välillä.

Terve mieli vaikuttaa kehoon, ja terve kroppa parantaa henkistä hyvinvointia. Yhdessä nämä kaksi aluetta muodostavat yhden kokonaisuuden, jota kutsutaan kehon ja mielen yhteydeksi. Mielen ja kehon välinen yhteys on yksi MHQ-mittarissa (henkisen hyvinvoinnin mittari) mitattu osa-alue. Pitämällä huolta tästä tärkeästä suhteesta voit merkittävästi kohentaa yleistä hyvinvointiasi.

Kun mielen ja kehon yhteys on kunnossa, pystyt yleensä:

  • Nukkumaan hyvin ja heräämään levänneenä
  • Koordinoimaan kehon liikkeitä (esimerkiksi silmien ja käsien välinen koordinaatio on hyvä)
  • Keräämään riittävästi henkistä, emotionaalista ja fyysistä energiaa päivittäisten tehtävien suorittamiseen
  • Pitämään silmällä ruokailutottumuksiasi ylläpitääksesi painosi tasapainossa
  • Selviytymään stressistä tehokkaalla tavalla

Mikäli koet vaikeuksia mielen ja kehon välisen yhteyden ylläpitämisessä, saatat:

  • Kärsiä usein flunssasta, yskästä tai infektioista
  • Saada fyysisiä oireita (kuten ruoansulatusongelmia), joille ei ole ilmeistä fyysistä syytä
  • Kärsiä kroonisesta sairaudesta tai usein esiintyvistä kivuista
  • Tuntea itsesi usein väsyneeksi ja uupuneeksi
  • Omata vähentyneen seksuaalisen halukkuuden

Mielen ja kehon yhteyden ymmärtäminen

Mieli ja keho ovat vuorovaikutuksessa monin tavoin. Yksi tällainen on suoliston terveyden ja mielenterveyden välinen vastavuoroinen suhde, joka on säädelty Suolisto-Aivot-akselin kautta. Ajatus tässä on se, että mielentilasi voi heijastua fyysisin oirein suolistossasi, ja taas päinvastoin, suolistosi terveys voi vaikuttaa mielentilaasi.

Myös muut todisteet viittaavat siihen, että immuunijärjestelmän toiminnan ja mielenterveyden, erityisesti masennuksen kaltaisissa häiriöissä esiintyvien mielialaoireiden, välillä on merkittävä yhteys. Tässäkin on kyse näiden yhteyksien vastavuoroisuudesta. Toisin sanoen kyse ei ole ainoastaan siitä, miten psyykkinen tilasi saattaa vaikuttaa immuunijärjestelmäsi toimintaan, vaan päinvastoin myös siitä, miten immuunijärjestelmäsi toiminta saattaa vaikuttaa mielentilaasi.

Lisäksi se, miten ajattelemme, selviydymme ja reagoimme stressiin ja miten suhtaudumme fyysisiin terveysongelmiimme, voi vaikuttaa mielen ja kehon väliseen yhteyteen.

Esimerkiksi samoihin stressitekijöihin voidaan reagoida hyvin eri tavoin. Joku saattaa kokea työtään koskevan arvostelun haasteena parantaa taitojaan tai todistaa arvostelijalle, että hän on väärässä. Toinen henkilö saattaa reagoida samanlaiseen kritiikkiin moittimalla itseään henkisesti ja pelkää tulevia arvosteluja. Tämä saattaa johtaa sydämen sykkeen nopeutumiseen, epäterveellisiin ruokailutottumuksiin tai päänsärkyyn.

Toinen esimerkki on nähtävissä niiden kohdalla, joilla on kroonista kipua. Osa saattaa kärsiä jatkuvasta tai ajoittaisesta, fyysisen ongelman aiheuttamasta kivusta. Jos kykenemme kokemaan kivun epämiellyttävänä asiana ja samalla pyrkimään terveempään elämään, on todennäköisempää, että kipu helpottaa ajan myötä. Toisaalta, jos kipu aiheuttaa turhautumista, katkeruutta ja voimakasta vihaa, nämä ajatukset ja tunteet voivat itse asiassa pahentaa kipua ja lisätä sen esiintymistiheyttä. Tällöin turhautuminen saattaa jopa estää kipua kokevia toipumasta.

Jatkuva stressi, tunne-elämän ongelmat ja yleisesti negatiivinen asenne voivat myös nostaa verenpainetta, heikentää immuunijärjestelmää ja jopa lyhentää elinikää.

Voidaanko mielen ja kehon yhteyttä vahvistaa?

Se, miten käsittelet tunne-elämän ongelmia ja reagoit fyysisiin haasteisiisi, on yksi tehokkaimmista tavoista parantaa yleistä terveyttäsi. Jos kamppailet muiden hyvinvoinnin osa-alueiden, kuten mielialan ja tulevaisuudennäkymien, suhteen, voi tuen hankkiminen auttaa myös tähän.

Tietynlaiset terapiatyypit, kuten kognitiivinen käyttäytymisterapia, pystyvät muuttamaan negatiivisia ajattelumalleja, jotka heikentävät henkistä hyvinvointia. Lisäksi terapia voi auttaa käsittelemään niitä esteitä, jotka estävät fyysisen terveydentilan paranemista.

Muita perustavanlaatuisia tapoja parantaa hyvinvointia ovat terveellinen ruokavalio, riittävä uni ja säännöllinen liikunta. Kehosta huolehtiminen puolestaan suojaa mieltä. Useat tutkimukset osoittavat, että liikunnan lisääminen voi joidenkin ihmisten kohdalla lievittää tehokkaasti masennusta. Kaikkien tuntemiemme, useiden fyysisten hyötyjen lisäksi liikunta voi itse asiassa parantaa hermosolujen yhteyksiä, mikä saa aivot toimimaan paremmin.

Monissa tutkimuksissa on myös todettu mindfulnessin edut, sillä se voi edistää aivojen uudelleenohjelmointia ja parantaa aivojen reagointia stressiin. Mindfulnessia harrastavat kertovat usein tuntevansa itsensä vähemmän reaktiivisiksi, kykenevänsä reagoimaan paremmin vaikeisiin tilanteisiin ja olevansa yleisesti ottaen vähemmän stressaantuneita, vaikka heidän olosuhteensa eivät olisikaan muuttuneet.

Jos kärsit vakavista oireista, on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen ja keskustella asiasta. Terapeutin kanssa keskusteleminen voi auttaa sinua hoitamattomien mielenterveysongelmien hallinnassa ja samalla tukea sinua fyysisen terveydentilasi ylläpitämisessä. Jos tarvitset apua palvelujen saamiseksi, voit ottaa yhteyttä Kriisipuhelimeen, joka auttaa nimettömästi.

Useita vaihtoehtoja on saatavilla, joiden avulla voit aloittaa mielen ja kehon välisen yhteyden kohentamisen jo tänään. Monissa aktiviteeteissa yhdistyvät strategisesti henkinen ja fyysinen toiminta. Esimerkkeinä mainittakoon jooga, uuden tanssilajin opettelu (joka edistää sekä kehoa että aivoja), Tai chi tai pelkkä mieleenpainuva kävelylenkki. Jos sinulla on vähemmän mahdollisuuksia osallistua aktiviteetteihin sosiaalisen syrjäytymisen tai alueesi asettamien normien vuoksi, harkitse osallistumista online-kursseille, uuden aktiviteetin kokeilemista tai jonkin mukavan treenivideon seuraamista verkossa. Juuri nyt voi olla paras hetki pitää hyvää huolta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistasi.