வலைப்பதிவு

சிக்கலான சூழ்நிலைகளைs சமாளிப்பதற்கான திறனை நமது அறிவாற்றல் பிரதிபலிக்கிறது

Complex Cognition and Mental Health

அறிவாற்றல் என்பது முடிவெடுக்கும் திறன், திட்டமிடுதல் மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவற்றின் பிரதிபலிப்பு. இது உலகத்துடன் இனைந்து சென்று செழிக்கும் நமது திறனைப் பாதிக்கிறது. ஓயாமல் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பெற்றோர் வாரத்திற்கான உணவைத் […]

நமது அன்றாடப் பணிகள் நம் அறிவாற்றலை சார்ந்தவை

Core Cognition - girl in library

உங்கள் அறிவாற்றல், உங்கள் நினைவாற்றல், கவனம் மற்றும் தினசரி வேலைகள் போன்ற அடிப்படை செயல்பாடுகளை பாதிக்கிறது. உங்கள் அறிவாற்றல் எப்படிச் செயல்படுகிறது என்று உணர்ந்துகொண்டால் அதைப் பாதுகாத்து மேம்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கு உதவும். ஒரு குழந்தை […]

நம் மன ஆரோக்கியத்திற்கும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம்?

mind-body-connection

நம் மன-உடல் இணைப்பு நமது மனம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு இடையிலான மேலெழுச்சியை விவரிக்கிறது. நம்மை நாமே பார்த்துக்கொள்வதனால் நம் ஆரோக்கியத்தைப் பெரிதும் மேம்படுத்தலாம். நம்மில் பலர் மனதையும் உடலையும் இரண்டு தனித்தனி விஷயங்களாக […]

நம் கனவுகளும் குறிக்கோள்களும் நிறைவேற வேண்டுமானால் நமக்குத் தேவை ஊக்கம் மற்றும் உந்துதல்

Drive and Motivation

நமது ஊக்கமும் உந்துதலும் தான் நம் இலக்குகளை நாம் அடைவதற்கான திறனைத் தீர்மானிக்கின்றன. மறைந்திருக்கும் பிரச்சனைகளைச் சமாளித்து நமது ஆர்வங்களைத் தூண்டுவது போன்ற செயல்கள் நமக்கு உதவும். நீங்கள் இதுவரை சாதித்த மிக பெரிய […]

MHQ மதிப்பெண் எதிர்மறையாக இருப்பது உதவி நாட வேண்டியதற்கான ஒரு அறிகுறி.

Therapist giving advice

MHQ மதிப்பெண் எதிர்மறையாக இருப்பது தீவிரமான மனநலப் பிரச்சினையைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியவையும், எவ்வாறு உதவி பெறுவது என்பது குறித்தும் இங்கே காணலாம் MHQ (மனநல ஈவு)இல் எதிர்மறை மதிப்பெண்கள் […]

சமூக தன்னுணர்வு என்றால் என்ன?

Group of friends

இங்கே உங்கள் சமூக தன்னுணர்வை காணுங்கள், அதற்கு என்ன அர்த்தம், அதனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன வித்தியாசம் ஏற்படுகிறது என்று தெரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு வழக்கமான நாளைக் காணலாம். நீங்கள் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பேசிவிட்டு, […]

மன நிலை மற்றும் மனோபாவம் என்றால் என்ன?

Positive mood and outlook

நாம் உணர்வுகள் மற்றும் பின்னடைவுகளை எவ்வாறு சமாளிக்கிறோம் என்பது நமது ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வையும் வாழ்க்கை குறித்த கண்ணோட்டத்தையும் பாதிக்கிறது. நாம் அனைவரும் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் சோர்வடையாத நபர்களைச் சந்தித்திருக்கிறோம். எந்த ஒரு துயரம் […]